Προσωπικό

1. Εμμανουήλ Α. Πικουλής, Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής

2. Ευάγγελος Μισιακός, Καθηγητής

3. Παύλος Πατάπης, Αναπλ.Καθηγητής

4. Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, Αναπλ.Καθηγητής

5. Κωνσταντίνος Νάστος, Επικ. Καθηγητής

6. Γεώργιος Μαρτίκος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

7. Αργύριος Μπακόπουλος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.

8. Βασιλεία Ντόμη, Επικουρική Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ.

9. Νεόφυτος Μπάσιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α.

10. Παναγής Λυκούδης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α.

11. Μάριος Φραγκούλης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α.

Στην Κλινική εκπαιδεύονται 10 ειδικευόμενοι ιατροί στη Γενική Χειρουργική.