Ερευνητικό Έργο

Για την επίτευξη και προώθηση της Έρευνας στη Χειρουργική διενεργούνται κλινικές και πειραματικές μελέτες, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το κεντρικό φορέα ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, καθώς και με Ερευνητικά Εργαστήρια, όπως το Πειραματικό Εργαστήριο του Αττικού Νοσοκομείου, το Εργαστήριο Πειραματικής Xειρουργικής και Xειρουργικής Έρευνας "N. Xρηστέας" του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό μορφή ανακοινώσεων σε Επιστημονικά Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό μορφή δημοσιεύσεων στον Ελληνικό και Διεθνή Ιατρικό Τύπο και υπό μορφή Διατριβών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.