Κλινικό Έργο

Στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική εκτελείται όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων στο χώρο της Χειρουργικής Ογκολογίας, επεμβάσεις προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής, καθώς και όλες οι αγγειοχειρουργικές και ενδαγγειακές επεμβάσεις.

Στο διάστημα της λειτουργίας της Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο έχουν γίνει πάνω από 2.500 επεμβάσεις και ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση των αιθουσών του χειρουργείου έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επεμβάσεων. Η Γ΄ Χειρουργική Κλινική μέσα στο Αττικό Νοσοκομείο το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται, παράγει αξιόλογο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο και έχει πλέον «καταξιωθεί» ως μία μονάδα υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών.