Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Γ Χειρουργικής Κλινικής: Καθηγητής Εμμανουήλ Α.Πικουλής

Η Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 209/283,1990) και εγκαταστάθηκε και λειτούργησε πλήρως στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» το 1993, υπό την διεύθυνση του Καθηγητού κου Μιχαήλ Σέχα. Από το Φεβρουάριο του 2002 τη διεύθυνση της Κλινικής ανέλαβε ο καθηγητής κος Γαβριήλ Καρατζάς.

Τον Αύγουστο του 2003 με την έναρξη της λειτουργίας του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» έγινε η μετεγκατάσταση της, μαζί με άλλες κλινικές του Χειρουργικού Τομέα του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Δ΄ Χειρουργική, την Α΄ Ορθοπαιδική καθώς και τις νεοϊδρυθείσες Β΄ Οφθαλμολογική, Β΄ Ω.Ρ.Λ., Β΄ Νευροχειρουργική, Παιδοχειρουργική και Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας.