Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Βασιλείου

Η Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1177, τ. Β΄/22.08.2003). Εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» το 2004 (ΦΕΚ 1531, τ.Β΄/14.10.2004).

Τον Οκτώβριο 2005 έγινε η έναρξη της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων με προσωπικό τον Αν. Καθηγητή Ελευθέριο Βαϊρακτάρη και το Δρ. Σταύρο Βασιλείου ως Επιστημονικό Συνεργάτη. Το Σεπτέμβριο 2009 έγινε η έναρξη της λειτουργίας της Κλινικής με Διευθυντή τον Καθηγητή Ελευθέριο Βαϊρακτάρη. Η Κλινική σταδιακά εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου και λειτουργεί πλέον σαν αυτόνομη Κλινική.

Το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής στελεχώνουν:

• 2 Επίκουροι Καθηγητές

• 1 Επιμελήτρια Α΄

• 2 Επικουρικοί Επιμελητές ΕΣΥ

• 3 Ειδικευόμενοι

Στην Κλινική λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία Δευτέρα 9.30-11.30 και Τρίτη 10-12. Διαθέτει 2 χειρουργικές αίθουσες ανά εβδομάδα.

Η Κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». Το μάθημα παρακολουθούν 4ετείς, 5ετείς και 6ετείς φοιτητές. Επίσης συμμετέχει με μάθημα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην εκπαίδευση των 4ετών φοιτητών στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική και στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον η Κλινική συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και στη εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Στις 31 Αυγούστου 2017 αφυπηρέτησε ο Καθηγητής Ελευθέριος Βαϊρακτάρης και 1 Σεπτεμβρίου 2017 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Βασιλείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». Το μάθημα παρακολουθούν 4ετείς, 5ετείς και 6ετείς φοιτητές.

Διδάσκοντες:

1. Σταύρος Βασιλείου,Αναπληρωτής Καθηγητής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,

2. Χρήστος Γιαπιτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής

3.Βερονίκη Παπακώστα, Επιμελήτρια Α΄, Διδάκτωρ Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Η Κλινική συμμετέχει επίσης με μάθημα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην εκπαίδευση των 4ετών φοιτητών στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική και στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


Η Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική εκπόνησε σε πειραματικά μοντέλα σε επίμυες, σε συνεργασία με το Παθογοανατομικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, μελέτη της σταδιακής καρκινογένεσης στο στόμα.

• Επιστημονική διάκριση της Κλινικής

«Ένα πρωτότυπο μοριακό μοντέλο σε πειραματόζωα της σταδιακής καρκινογένεσης στο στόμα». Για την έρευνα αυτή η Επιστημονική Ομάδα τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο Βασικής Έρευνας στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας Στόματος, Άμστερνταμ 17-20 Μαΐου 2007.

Υπό εξέλιξη είναι έρευνα που πραγματοποιείται στο Πειραματικό Εργαστήριο του ΠΓΝ «Αττικό» - Μελέτη των ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε πειραματικό μοντέλο σταδιακής καρκινογένεσης στο δέρμα. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν και 5 υποψήφιοι διδάκτορες.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ