Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής: Καθηγητής Γ. Παπαγγελόπουλος