Δραστηριότητες-Συνέδρια

Η Κλινική οργανώνει ετησίως Επιστημονικές Εκδηλώσεις στους Τομείς της Καρδιαγγειακής απεικόνισης, της Προληπτικής Καρδιολογίας και της Καρδιακής Ανεπάρκειας. Παρουσιάζει τις εξελίξεις στον Καρδιολογικό χώρο εκδίδοντας το τριμηνιαίο περιοδικό με τίτλο: «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία».