Γενικά για την Κλινική

Διευθύντρια Β΄Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων: Αναπ. Καθηγήτρια Ε. Παπαδαυίδ

Η Β΄ Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ λειτουργεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2004 στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και σε αυτήν ανήκει και η Αλλεργιολογική Μονάδα «Δ. Καλογερομήτρου». Η κλινική περιλαμβάνει τμήμα Νοσηλείας στον Γ΄ όροφο του Νοσοκομείου με 16 κρεβάτια νοσηλευομένων, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Θεραπειών καθώς και Ειδικά Ιατρεία / Μονάδες.

Η κλινική στο διάστημα που λειτουργεί έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα παρέχοντας διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, τόσο στον τομέα της Αφροδισιολογίας / Δερματολογίας, όσο και της Αλλεργιολογίας.