Προσωπικό

Διευθύντρια Κλινικής: Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Δερματολογική / Αφοδισιολογική Κλινική

Μέλη ΔΕΠ:

       Παπαδαυίδ Ευαγγελία – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

               Κατούλης Αλέξανδρος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιατροί ΕΣΥ

               Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος-Επιμελητής Β

               Θεοτοκόγλου Σοφία – Επιμελήτρια Β

Συρμαλή Άννα - Επιμελήτρια Β

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Διακομόπουλος Αχιλλέας-Δερματολόγος

Σγούρος Δημήτριος

Επιστημονικοί Συνεργάτες

               Ρόπα Μαριτίνα -Δερματολόγος

               Λούμου Παναγιώτα – Στοματολόγος / Οδοντίατρος

Μπελιάεβα Έλενα – Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος

Νεαμονητός Κωνσταντίνος – Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος

 

Αλλεργιολογική Μονάδα

Ιατροί ΕΣΥ

Μακρής Μιχάλης – Επιμελητής Α (Υπεύθυνος Αλλεργ/κής Μονάδας)

Χλίβα Αικατερίνη – Επιμελήτρια Α

Αγγελίδης Ξενοφών – Επιμελητής Α

Προϊστάμενος Αλλεργιολογικής Μονάδος 

Βατικιώτης Δημοσθένης