Τμήμα Θεραπειών

Βρίσκεται στο Ισόγειο στη Δεύτερη Στάση στο Γραφείο 22 και λειτουργεί με προσυνενόηση καθημερινά εκτός Γενικών Εφημεριών. Παραπέμπονται ασθενείς από τα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής για τις εξής Ιατρικές Πράξεις:

  • Βιοψία δέρματος
  • Ηλεκτροδιαθερμοπηξία Δερματικών Βλαβών
  • Κρυοθεραπεία
  • Αφαίρεση μικρών Βλαβών του δέρματος (καλοηθών ή κακοηθών)