Τμήμα Επεμβατικής Δερματολογίας

Λειτουργεί μόνον με προσυνενόηση κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκτός Γενικών Εφημεριών. Παραπέμπονται ασθενείς από τα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής ή από το Δερματο – Ογκολογικό για τις εξής πράξεις:

  • Χειρουργική αφαίρεση καλόηθων ή κακόηθων Δερματικών Βλαβών
  • Χειρουργικές Βιοψίες
  • Επεμβάσεις με Laser CO2