Εξωτερικά Ιατρεία

Τα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής λειτουργούν καθημερινά εκτός ημερών Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου, από 09:00π.μ. έως και 12:00, εξετάζοντας ενήλικες και παιδιά με Δερματικά και Αλλεργικά νοσήματα και ενήλικες με Αφροδίσιες παθήσεις.

Η εξέταση γίνεται είτε με προσυνενόηση μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1535 είτε και χωρίς προσυνενόηση με σειρά προσέλευσης.

Ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται στη συνέχεια είτε ειδικότερη διαγνωστική αντιμετώπιση, είτε κάποια ειδική θεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπονται στα αντίστοιχα τμήματα της Κλινικής.