Ειδικά Ιατρεία/Μονάδες

Στην Β΄Κλινική Δερματολογικών και Αφροδίσιων παθήσεων λειτουργούν τα εξής ειδικά ιατρεία / μονάδες με το αντίστοιχο ωράριό τους.

  • Παιδοδερματολογικό Ιατρείο : Λειτουργεί καθημερινά με επιλεγμένα περιστατικά (μέχρι 2) κάθε Παρασκευή 9:00 π.μ. -11:00 π.μ. (10 ραντεβού μέσω 1535)

 

  • Ιατρείο Ψωρίασης: Λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δύο ιατρεία την ημέρα 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ. μέσω 1535 

 

  • Ιατρείο Λεμφωμάτων Δέρματος: Λειτουργεί κάθε Τρίτη 9:00 π.μ. -12:00 μ.μ. μέσω 1535.Εξετάζονται ασθενείς με λεμφώματα δέρματος οι οποίοι παραπέμπονται από τα εξωτερικά ιατρεία.

 

  • Ιατρείο Όνυχος: Λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ. μέσω 1535. Εξετάζονται ασθενείς με παθήσεις ονύχων και γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις στα νύχια.

 

  • Ιατρείο Ιδρωταδενίτιδας: Λειτουργεί κάθε Τετάρτη 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ. μέσω 2105832450. Εξετάζονται ασθενείς με ιδρωταδενίτιδα οι οποίοι παραπέμπονται από τα εξωτερικά ιατρεία.

 

  • Στοματολογικό Ιατρείο: Λειτουργεί κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 9:00 π.μ. -11:00 π.μ. Παραπέμπονται από τα εξωτερικά ιατρεία ασθενείς με στοματικά προβλήματα μέσω 210-5831394.

 

  • Ογκολογικό Ιατρείο: Λειτουργεί κάθε Τρίτη 12:00 μ.μ. -13:00 μ.μ. Παραπέμπονται από τα εξωτερικά ιατρεία ασθενείς με προβλήματα που άπτονται της ογκολογίας του δέρματος.

 

  • Δερματοχειρουργικό Ιατρείο: Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Στο τμήμα αυτό αφαιρούνται χειρουργικά δερματικές βλάβες σε ασθενείς οι οποίοι παραπέμπονται από τα εξωτερικά ιατρεία ή το Ογκολογικό Ιατρείο. 

 

  • Ιατρείο Χαρτογράφησης Σπίλων: Λειτουργεί κάθε Πέμπτη 12:00 μ.μ. -13:00 μ.μ. Ραντεβού μόνο με παραπομπή από τα εξωτερικά ιατρεία ή το ογκολογικό ιατρείο της κλινικής.