Εκπαιδευτικό Έργο

Α) Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Στην Β΄ Κλινική Δερματολογικών και Αφροδίσιων Νόσων διδάσκονται Δερματολογία – Αφροδισιολογία οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η διδασκαλία των φοιτητών, πέρα από την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων από αμφιθεάτρου, περιλαμβάνει και την εξέταση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και των Νοσηλευόμενων ασθενών, τόσο της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Κλινικής όσο και αυτών της Αλλεργιολογικής Μονάδας.

Β) Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Η κλινική παρέχει ακόμη πλήρη εκπαίδευση στους ειδικευόμενους ιατρούς στη Δερματολογία και Αφροδισιολογία καθώς διαθέτει εννέα (9) θέσεις ειδικευόμενων, και στην Αλλεργιολογία καθώς η μονάδα «Δ. Καλογερομήτρος» διαθέτει έξι (6) θέσεις ειδικευόμενων.

Ακόμη η κλινική διαθέτει Διετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με έναρξη του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2016 και τίτλο: «Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία».

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το μεταπτυχιακό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Κλινικής 210-5832396 ή στην Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Γουδή.