Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Κλινικής: Γεώργιος Τσιβγούλης , Καθηγητής Νευρολογίας

Η Β΄ Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 899 της 3/7/2003, αλλά ως Κλινική με δικούς της θαλάμους λειτουργεί από το 2007 με 17 κλίνες στον Α’ όροφο (Πτέρυγα 05) του Νοσοκομείου «Αττικόν». Στην Κλινική εισάγονται ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα πάσης φύσεως. Από το 2004 λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Νευρολογικά Ιατρεία.

Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στον Τομέα της Νευρολογίας στους Έλληνες πολίτες, ενώ παράλληλα παρουσιάζει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδεύοντας πλειάδα φοιτητών Ιατρικής, μεταπτυχιακών φοιτητών και Ειδικευομένων Νευρολογίας και Ψυχιατρικής. Η Κλινική έχει επίσης αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό έργο σε διαφόρους τομείς της Νευρολογίας, όπως Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Απομυελινωτικά και άλλα Νευρολογικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Εκφυλιστικές Άνοιες και άλλες μορφές νοητικής έκπτωσης, Κινητικές Διαταραχές, με έμφαση στη νόσο Πάρκινσον, Κεφαλαλγίες/Προσωπαλγίες, Διαταραχές Ύπνου και Επιληψία.

Είναι σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την φαινομενολογία αυτών των παθήσεων, την αιτιολογική τους βάση, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής, την ανάπτυξη βιολογικών δεικτών, καθώς και την θεραπεία τους, μέσω κλινικών μελετών. Οι παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτονται εν μέρει από κονδύλια από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Υπάρχουν ευρείες συνεργασίες με Ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα, με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τις Νευρολογικές Κλινικές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Θεσσαλίας, καθώς και με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η Κλινική διαθέτει Εργαστήρια Νευροφυσιολογίας, και ειδικότερα Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Ηλεκτρομυογραφίας, καθώς και εργαστήριο Υπερηχογραφίας του Νευρικού Συστήματος. Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην Διασυνδετική Νευρολογία, που παρέχει συμβουλευτικό ρόλο σε περιστατικά με νευρολογικά προβλήματα που νοσηλεύονται σε άλλες Πανεπιστημιακές κλινικές του Νοσοκομείου.

Εκπαιδευτικό έργο από μέλη της Β’ Νευρολογικής Κλινικής παρέχεται προς τους πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του υποχρεωτικού Μαθήματος της Νευρολογίας, ενώ επίσης μέλη της Κλινικής παραδίδουν μαθήματα σε φοιτητές Ιατρικής στα πλαίσια της λειτουργίας της Δ’ Παθολογικής Κλινικής, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου. Παράλληλα, μέλη της Κλινικής παραδίδουν μαθήματα και συντονίζουν μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και άλλων σχολών, ενώ συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Κλινικών, Πανεπιστημιακών ή του Ε.Σ.Υ.

Παρακάτω παρατίθενται οι ειδικές Μονάδες/Υπηρεσίας μέσω των οποίων αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Κλινικής.

Ειδικές Μονάδες

• Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (θεσμοθετημένη από το ΕΚΠΑ)

• Μονάδα Νευρομυϊκών Νοσημάτων (θεσμοθετημένη από το ΕΚΠΑ)

Εξωτερικά Ιατρεία

• Ειδικό Ιατρείο Γενικό Νευρολογικό

• Ειδικό Ιατρείο Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

• Ειδικό Ιατρείο Μυοπαθειών

• Ειδικό Ιατρείο Διαταραχής Μνήμης και Κινητικότητας

• Ειδικό Ιατρείο Σκλήρυνση κατά Πλάκας

• Ειδικό Ιατρείο Επιληψίας

• Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας

• Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας – Επεμβατικές θεραπείες

• Ειδικό Ιατρείο Νόσου Πάρκινσον

• Ειδικό Ιατρείο Γενικό Νευρολογικό – Πρόληψης Αγγειακών Νοσημάτων Εγκεφάλου

• Ειδικό Ιατρείο Νόσου Κινητικού Νευρώνα

• Ειδικό Ιατρείο Μυασθένειας

• Ειδικό Ιατρείο Σπανίων Νευρολογικών Νοσημάτων

Ενδονοσοκομειακά τμήματα:

- Τμήμα Α΄ νοσηλείας ασθενών : Αγγειακής Νευρολογίας

Περιλαμβάνει τη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και το Εργαστήριο Νευροϋπερηχογραφίας

- Τμήμα Β΄ νοσηλείας ασθενών με Νοητικές και Κινητικές Διαταραχές και Επιληψία

- Τμήμα Γ΄ νοσηλείας ασθενών με Αυτοάνοσα-Απομυελινωτικά και Νευρομυϊκά Νοσήματα του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος.

Περιλαμβάνει τη Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων, το τμήμα νοσηλείας και το τμήμα βραχείας νοσηλείας

- Τμήμα Δ΄ Διασυνδετικής Νευρολογίας

Εργαστήρια

• Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

• Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

• Εργαστήριο Νευροϋπερηχογραφίας του Νευρικού Συστήματος