Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Β Ω.Ρ.Λ. Κλινικής: Καθηγητής Θ. Νικολόπουλος