Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής είναι ο Καθηγητής Χαράλαμπος Δεληβελιώτης.

Λόγω σημαντικών ελλείψεων υποδομής και νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι ακόμη εφικτή η μετεγκατάσταση της Β’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ 523/5-5-2003.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Ουρολογικών Μονάδων μέχρι την μετεγκατάσταση της Β’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής έχει ορισθεί ο Aν. Καθηγητής Ουρολογίας Μιχαήλ Χρυσοφός σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής στη συνεδρίαση της 18-3-2011.