Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής : Καθηγητής Αριστοτέλης Θ. Μπάμιας

Η έδρα της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ ΠΠΚ), προκηρύχθηκε τον Απρίλιο 1966. Η εκλογή για την πλήρωση της Κλινικής έγινε στις 19-3-1968 και εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Η Kλινική εγκαταστάθηκε, αρχικά, στο Δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς» και ένα χρόνο αργότερα στο Π.Γ.Ν.Α.«Ο Ευαγγελισμός». Ο Καθηγητής Κ. Γαρδίκας, από την αρχή της σύστασης της Β΄ ΠΠΚ, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία Μονάδας Έρευνας όπως αρμόζει σε Πανεπιστημιακή Κλινική. Μετά από πολλές προσπάθειες, ανεγέρθηκε ξεχωριστό κτίριο εντός του χώρου του Π.Γ.Ν.Α.«Ο Ευαγγελισμός», που έφερε το όνομα «Μονάδα Έρευνας της Β’ΠΠΚ».

Οι ερευνητικοί τομείς της Μονάδας ήταν: Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Πνευμονολογίας, Ενδοκρινολογίας, Κυτταρογεννετικής και ειδικό τμήμα για την μελέτη των πορφυρινών. Η συμβολή της Μονάδας Έρευνας υπήρξε σημαντική τόσο στο επίπεδο της Ιατρικής Σχολής όσο και ειδικότερα στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στο Π.Γ.Ν.Α.«Ο Ευαγγελισμός».

Ο Καθηγητής Κ. Γαρδίκας απεχώρησε λόγω συνταξιοδότησης τον Αύγουστο 1981. Από τον Αύγουστο του 1981 μέχρι τον Αύγουστο του 1982 εκτελούσε χρέη Διευθυντού ο Καθηγητής Γεώργιος Αραπάκης. Στην προκήρυξη για την θέση Διευθυντού της Κλινικής εξελέγη ο Καθηγητής Σωτήριος Ράπτης τον Μάιο 1982, και ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντού τον Αύγουστο 1982. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής, που αφορά τους ειδικευόμενους ιατρούς καθώς και τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, συνεχίσθηκε με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα που είχε χαράξει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Η ερευνητική δραστηριότητα ακολούθησε πολύ πιο οργανωμένους και έντονους ρυθμούς. Η Μονάδα Έρευνας επεκτάθηκε. Στους υπάρχοντες ερευνητικούς τομείς προστέθηκαν κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τον Μεταβολισμό, ενώ δημιουργήθηκε σύγχρονο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν σύγχρονα εργαστήρια πλαισιωμένα με Ιατρούς, Βιολόγους και Τεχνολόγους στα οποία εφαρμόστηκαν νεότερες μέθοδοι έρευνας σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η διαρκής και έντονη παρουσία της Κλινικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα που αφορούν την Ενδοκρινολογία, τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τον Μεταβολισμό, την Αιματολογία, την Ογκολογία και τη Γαστρεντερολογία.

Σήμερα η Μονάδα Έρευνας είναι σύγχρονη και εξοπλισμένη με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και εξακολουθούν να λειτουργούν όλοι οι ερευνητικοί τομείς εκτός από την Κυτταρογενετική.

Η Κλινική έχει αναγνωρισθεί από το διεθνές ίδρυμα των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων (ΜΔΣ) σαν διακεκριμένο κέντρο μελέτης και θεραπείας των ΜΔΣ (MDS center of excellence).
Αποτέλεσμα της συνεχούς και συνεπούς ερευνητικής προσπάθειας των διαφόρων τομέων της Κλινικής αποτέλεσε ο ορισμός του Διαβητολογικού Κέντρου της Κλινικής ως Κέντρο αναφοράς από τον Π.Ο.Υ. για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα, και ως Νοσηλευτικό Κέντρο Αριστείας, έχοντας για αυτό τον λόγο λάβει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρακολούθησης διαβητικών ασθενών (Diabetes Electronic Management System – DEMS) από τη Mayo Clinic, Rochester MN των ΗΠΑ.

Το Διαβητολογικό Κέντρο ανήκει στην Β’ΠΠΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στελεχώνεται από 6 ιατρούς παθολόγους εξειδικευμένους στον σακχαρώδη διαβήτη, 2 νοσηλεύτριες και 1 τεχνολόγο, ενώ παράλληλα όσον αφορά θέματα διατροφής υποστηρίζεται από το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου. Οι ιατροί του Διαβητολογικού Κέντρου καλύπτουν συμβουλευτικά όλες τις Κλινικές του Νοσοκομείου σε προβλήματα που αφορούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Εξωτερικά ιατρεία πραγματοποιούνται καθημερινά (2-3 ανά ημέρα) και είναι καταγεγραμμένοι περισσότεροι από 15.000 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Στο εξωτερικό ιατρείο πραγματοποιείται εκπαίδευση στους διαβητικούς ασθενείς αναφορικά με την τεχνική λήψης της ενέσιμης αγωγής τους καθώς και την τεχνική χρήσης των συσκευών μέτρησης της γλυκόζης.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο διαβητικού ποδιού 2 φορές την εβδομάδα.
Το Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ΠΠΚ έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο βασικής και κλινικής έρευνας με δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά υψηλού επιπέδου και ανακοινώσεις σε μεγάλα διεθνή συνέδρια.

H B’ ΠΠΚ στις 17 Νοεμβρίου 2003, μετά από 34 χρόνια παρουσίας στον «Ευαγγελισμό», μεταστεγάσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν και στο δυναμικό της προστέθηκαν η Νεφρολογική Μονάδα και η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών κυττάρων.
Το προσωπικό της αποτελείται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, μέλη Ε.Δ.Ι.Π., ιατρούς ΕΣΥ, επικουρικούς ιατρούς, βιολόγους, τεχνολόγους και πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
Τον Αύγουστο 2005, ο Καθηγητής Σωτήριος Ράπτης απεχώρησε από την Κλινική λόγω συνταξιοδότησης. Το Σεπτέμβριο 2005 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντού, ο Καθηγητής Θεοφάνης Οικονομόπουλος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2010. Τη διεύθυνση της Κλινικής ανέλαβε έκτοτε ο Καθηγητής Γεώργιος Δ. Δημητριάδης.