Μονάδες - Εργαστήρια

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κλινικής περιλαμβάνονται οι κάτωθι μονάδες:

1) Αιματολογική Μονάδα

Στην Αιματολογική Μονάδα περιλαμβάνονται:

Tακτικό Αιματολογικό ιατρείo στο οποίο γίνεται η διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με αιματολογικά νοσήματα καθώς και η τακτική παρακολούθηση των Αιματολογικών ασθενών.

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών κυττάρων η οποία περιλαμβάνει τμήμα αυτόλογων και τμήμα αλλογενών μεταμοσχεύσεων, που καλύπτει τόσο τους ασθενείς του Αιματολογικού τμήματος όσο και άλλων Νοσοκομείων που παραπέμπονται για μεταμόσχευση μυελού.

Εργαστήριο μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία και τον έλεγχο ποιότητος του μοσχεύματος.

Μονάδα Ημερήσιας νοσηλείας στην οποία χορηγούνται οι χημειοθεραπείες , γίνονται οι μεταγγίσεις καθώς και διαγνωστικές πράξεις που αποτελούν μέρος της διαγνωστικής προσπέλασης των Αιματολογικών ασθενών όπως Μυελογράμματα και Οστεομυελικές βιοψίες.

Εργαστήριο Κρυοβιολογίας στο οποίο γίνονται οι καταψύξεις των αρχέγονων πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων που προορίζονται είτε για αυτόλογες είτε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

Αιματολογικό εργαστήριο στο οποίο γίνονται οι Γενικές Αιματος των Αιματολογικών ασθενών αλλά και ασθενών όλου του νοσοκομείου οι οποίοι παρουσιάζουν διαγνωστικά Αιματολογικά προβλήματα. Επίσης γίνεται η χρώση των μυελικών αναρροφημάτων, καθώς και Ανοσοηλεκτροφόρηση και Ανοσοκαθήλωση πρωτεινών ορού.

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας στο οποίο γίνεται ο μοριακός έλεγχος με ποιοτική και ποσοτική PCR, εξετάσεις εξαιρετικά σημαντικές για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με Μυελικές νεοπλασίες όπως οξείες λευχαιμίες και μυελουπερπλαστικά Σύνδρομα.

Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής στο οποίο γίνεται η ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση Μυελουπερπλαστικών και Λεμφουπερπλαστικών Συνδρόμων εξετάσεις ρουτίνας οι οποίες είναι άκρως σημαντικές τόσο για την διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

2) Γαστρεντερολογική Μονάδα

Η Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα παρέχει στους ασθενείς υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους. Νοσηλεύει ασθενείς με γαστρεντερολογικά και ηπατολογικά προβλήματα οι οποίοι υποβάλλονται σε επείγουσες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις πεπτικού όπως αιμοστάσεις αιμορραγούντων ελκών και αγγειοδυσπλασιών, απολινώσεις κιρσών οισοφάγου, ERCP.

Παράλληλα διενεργείται καθημερινά σημαντικός αριθμός προγραμματισμένων ενδοσκοπικών εξετάσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς που περιλαμβάνουν : γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, παλίνδρομες χολλάγγειοπαγκρεατογραφίες, διαστολές στενώσεων οισοφάγου, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων σε καρκινώματα, πολυπεκτομές, ενδοσκοπικές γαστροστομίες, αφαίρεση χοληδοχόλιθων, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στα χοληφόρα, μανομετρίες οισοφάγου και πρωκτού και ασύρματες ενδοσκοπικές κάψουλες λεπτού εντέρου. Καθημερινά λειτουργεί Εξωτερικό γαστρεντερολογικό Ιατρείο ενώ σε εβδομαδιαία βάση λειτουργούν τα ειδικά ιατρεία Φλεγμονωδών Παθήσεων του Εντέρου, Ηπατολογικών παθήσεων και το ιατρείο Λειτουργικών παθήσεων πεπτικού.

Η παροχή υπηρεσιών της Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδος περιλαμβάνει επίσης και τη παροχή διατροφικών συμβουλών σε συνεργασία με το τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του νοσοκομείου, ψυχολογική υποστήριξη καθώς και μακροχρόνια συστηματική παρακολούθηση. Στην Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα εκπαιδεύονται έξι ειδικευόμενοι ιατροί ενώ στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετέχουν εκ περιτροπής ειδικευόμενοι και από άλλα νοσοκομεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

3) Μονάδα Ενδοκρινολογίας

Η Μονάδα Ενδοκρινολογίας περιλαμβάνει :

Α) Εξωτερικά ιατρεία που λειτουργούν καθημερινά και παρακολουθούν μεγάλο αριθμό ασθενών με ενδοκρινολογικά νοσήματα και παχυσαρκία.

Β) Ερευνητική Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, στην οποία τελούνται ερευνητικά πρωτόκολλα, με την βοήθεια πτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Γ) Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για την διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

Δ) Νοσηλεία ασθενών με ενδοκρινολογικά προβλήματα για περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.

Ε) Παρακολούθηση νοσηλευόμενων ασθενών σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου, κατόπιν πρόσκλησης για εκτίμηση ενδοκρινολογικών προβλημάτων.

Η Μονάδα Μεταβολικών παθήσεων των Οστών περιλαμβάνει :

Α) Εξωτερικό ιατρείο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών παθήσεων των Οστών, που λειτουργεί 3 φορές εβδομαδιαίως και παρακολουθεί μεγάλο αριθμό ασθενών με μεταβολικά νοσήματα οστών.

Β) Μηχάνημα μέτρησης της οστικής πυκνότητας (Hologic Discovery) με την μέθοδο διπλοενεργειακής απορροφησιομετρίας.

4) Μονάδα Ογκολογίας

Η ογκολογική μονάδα αποτελείται από την μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και την νοσηλευτική μονάδα. Η μονάδα πλην των καθιερωμένων χημειοθεραπευτικών σχημάτων, προσφέρει στους ασθενείς σύγχρονες βιολογικές θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα ή μικρά πρωτεϊνικά μόρια κ.ά. Συμμετέχει σε ικανό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της «Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας», του European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) και άλλων επιστημονικών φορέων. Στη μονάδα διεξάγονται επίσης διεθνείς πολυκεντρικές Μελέτες Ανοσοογκολογίας. Επίσης λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο.

5) Μονάδα Υπηρηχοτομογραφίας

Διαθέτει έγχρωμο υπερηχοτομογράφο στον οποίο εξετάζονται οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στην Κλινική μας, κυρίως για νοσήματα που απαιτούν έλεγχο ενδοκοιλιακών οργάνων.

6) Μονάδα Αγγειολογίας

Διαθέτει έγχρωμο υπερηχοτομογράφο και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς για νοσήματα των περιφερικών αγγείων (καρωτίδων, φλεβών, και αρτηριών κάτω άκρων, κοιλιακής αορτής).

7) Νεφρολογική Μονάδα

Στην Νεφρολογική Μονάδα περιλαμβάνονται:

α) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που διαθέτει 19 μηχανήματα με διενέργεια όλων των τεχνικών αιμοκάθαρσης (κλασσική, αιμοδιαδιήθηση, αιμοπροσρόφηση). Υπάρχει ειδική αίθουσα για Ηπατίτιδα Β΄ με τρία (3) μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού και αίθουσα AIDS με ένα (1) μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού.

β) Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης που διαθέτει τέσσερις (4)κλίνες για αλλαγές συνεχούς φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης εξοπλισμένες με τέσσερα (4) σύγχρονα μηχανήματα για διενέργεια όλων των τεχνικών αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.

γ) Εργαστήριο με δυνατότητα ελέγχου επειγουσών νεφρολογικών εξετάσεων όπως γενική εξέταση ούρων και μικροσκοπική εξέταση ιζήματος, αέρια αίματος, μικροαιματοκρίτη, ωσμωτικότητα κλπ.

δ) Εξωτερικά Ιατρεία Νεφρολογίας, Υπέρτασης, Σπειραματονεφρίτιδας, Διαβητικής Νεφροπάθειας, Νεφρολιθίασης, Νεφρικού Μεταβολισμού- Διατροφής.