Γενικά για το τμήμα

Υπεύθυνοι τμήματος: Παπαϊωάννου Ελευθερία και Τρούσσα Γραμματική.

Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας στο χώρο του νοσοκομείου και στο πλαίσιο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), ασχολείται με την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», οι δράσεις των Εποπτριών Δημόσιας Υγείας, ανά τομέα, αφορούν στα κάτωθι:

 • ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Εκπαίδευση-Ενημέρωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας άλλων Νοσοκομείων καθώς και του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του μαθήματος «Νοσοκομειακή Υγιεινή».
 • Εκπαίδευση-Επίβλεψη φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές Σύνταξης Προδιαγραφών και Παρακολούθησης Συμβάσεων στο πλαίσιο της ΕΝΛ.
 • Βιβλιογραφική ενημέρωση και σύνταξη εγγράφων στο πλαίσιο της ΕΝΛ.
 • Αποτελεσματικότητα και επάρκεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
 • Τήρηση αρχείων.