Ραντεβού στο 1535

Για τη γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας στη ρύθμιση ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία μέσω της φωνητικής πύλης του ΟΤΕ 1535, παρατίθεται σύνδεσμος των ιατρείων και των κωδικών όπως αυτά αναγγέλονται.

Κωδικοί ιατρείων 1535