Επισκεπτήριο

Κλινικές για μήνες με θερινή ώρα

Όλες τις μέρες της εβδομάδας: 18:00 – 20:00

Σαββατοκύριακο/Αργίες: 11:00-13:00 & 18:00 – 20:00

Κλινικές για μήνες με χειμερινή ώρα

Όλες τις μέρες της εβδομάδας: 17:30 – 19:30

Σαββατοκύριακο/Αργίες: 11:00-13:00 & 17:30 – 19:30

Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή: 11:00-12:00 & 17:00-20:00

Σαββατοκύριακα/Αργίες: 11:00-13:00 & 17:00-20:00

Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

Όλες τις μέρες της εβδομάδας:14:30-15:00 (ενημέρωση από ιατρούς) & 15:00-15:30 (επισκεπτήριο)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
Δευτέρα-Παρασκευή: 18:00-18:30
Σαββατοκύριακα/Αργίες 12:30-13:00 & 18:00-18:30

ΑΓΓΕΙΟ-ΘΩΡΑΚΟ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Όλες τις μέρες της εβδομάδας: 12:00-12:30 & 18:00-18:30

ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
Όλες τις μέρες της εβδομάδας:14:30-15:00 & 18:30-19:00

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
Όλες τις μέρες της εβδομάδας: 18:30-19:00

  • Η περαιτέρω παραμονή συνοδών ή η προσωρινή έξοδος του ασθενή προϋποθέτει ειδική άδεια γιατρού κατόπιν αιτήματος στη γενική προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, και της ασφάλειας του νοσοκομείου.
  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν χώρο εντός του Νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένου του κυλικείου)
  • Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων εντός των χώρων του νοσοκομείου συμβάλει στην ασφαλή λειτουργία των ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών αλλά και στη διασφάλιση ησυχίας στο χώρο.
  • Παράπονα ή προβλήματα μπορείτε να απευθύνετε - εκτός από την προϊσταμένη της κλινικής- στο Γραφείο Υποδοχής που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο ή/και στο Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη (βρίσκεται μεταξύ Γραφείου Υποδοχής και Εξωτερικών Ιατρείων στο Ισόγειο του Νοσοκομείου) κατά τις πρωινές ώρες.

Η κατανόησή σας και η συνεργασία σας βοηθούν στην εξασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο.

Για την ασφάλεια του δικού σας ασθενή

  • Ακολουθείτε τις οδηγίες της Προϊσταμένης
  • Μην παρευρίσκεστε πολλά άτομα μέσα στους νοσηλευτικούς θαλάμους
  • Μην χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες των ασθενών
  • Χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό που βρίσκεται στο κρεβάτι του ασθενή σας ή πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
  • Τηρείτε τα μέτρα προφύλαξης που σας προτείνονται (μάσκα, γάντια, ρόμπα κλπ)
  • Συγγενείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας των ασθενών τους μπορούν να προσέρχονται καθημερινά την ώρα που θα καθορίσει ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος της Κλινικής

Η άδεια παραμονής συνοδού χορηγείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και την υπογράφει ο / η Προϊστάμενος. Στη συνέχεια προσκομίζεται στον Υπεύθυνο Ασφαλείας ο οποίος σας παραδίδει μια καρτέλα που πρέπει να φοράτε σε εμφανές σημείο

Η άδεια εξόδου ασθενούς προϋποθέτει ειδική άδεια ιατρού, κατόπιν αιτήματος, στην προϊσταμένη και ενημέρωση του Υπευθύνου Ασφαλείας του Νοσοκομείου

Για τη μετάβαση στο Τμήμα που επιθυμείτε, ακολουθήστε την αντίστοιχη έγχρωμη γραμμή του δαπέδου όπως αναγράφεται αναλυτικά στην υποδοχή

Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τους ανελκυστήρες κοινού για τις μετακινήσεις σας

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εντός νοσοκομείου (ούτε εντός του κυλικείου). Εκτός του νοσοκομείου (πχ αυλή κυλικείου – εξωτερικά της εισόδου) υπάρχουν χώροι με σταχτοδοχεία.

Παράκληση για την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων εντός ιατρείων, κλινικών και εργαστηρίων του νοσοκομείου, για λόγους προστασίας ιατρικών συσκευών αλλά και για λόγους ησυχίας

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπευθύνους του Γραφείου Υποδοχής καθώς και στο Τμήμα Επικοινωνίας με τον Πολίτη (μεταξύ Υποδοχής και Εξωτερικών Ιατρείων)

H πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης εντός του νοσοκομείου δεν επιτρέπεται εκτός εξαιρέσεων και υπό την καθοδήγηση και τήρηση των οδηγιών των υπαλλήλων της ασφάλειας.