Εφημερίες

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ

Εφημερίες Νοσοκομείων

Διαδικασία Εξέτασης στα Επείγοντα

  • Προσέρχεσθε στο χώρο της Υποδοχής των ΤΕΠ
  • Δίνετε τα στοιχεία σας και πληροφορείτε για τα συμπτώματά σας τον αρμόδιο νοσηλευτή ή γιατρό αξιολόγησης περιστατικών (triage).
  • Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής (ομάδα triage) χαρακτηρίζει τη βαρύτητα του περιστατικού και σας ιεραρχεί στη λίστα αναμονής ή σας προωθεί στο σχετικό εξεταστήριο.
  • Συνοδός σας ή εσείς (αν η κατάστασή σας το επιτρέπει) παραδίδετε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο(Δημόσιο, ΟΓΑ και Απορίας δεν καταβάλουν αντίτιμο) και δίνετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Γραφείο Κίνησης των ΤΕΠ που βρίσκεται στην Υποδοχή των ΤΕΠ, δίπλα από το σημείο αξιολόγησης.
  • Όταν κληθείτε από τον υπεύθυνο διαλογής των περιστατικών εισέρχεστε στο χώρο του συντονισμού και των εξεταστηρίων, όπου εξετάζεστε από το ιατρό και σας παρέχεται η προσήκουσα φροντίδα. Αν το κρίνει ο γιατρός που σας εξετάζει συντάσσει εισιτήριο εισαγωγής σε κλινική και γίνεται η μεταφορά σας. Μπορεί επίσης να μεταφερθείτε κατά περίπτωση στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ολιγόωρη ιατρονοσηλευτική φροντίδα αν αυτό κριθεί από τους ιατρούς πριν σας δοθεί η άδεια να αποχωρήσετε από το Νοσοκομείο.
  • Αν μετά την εξέτασή σας στα ΤΕΠ δεν χρήζετε περαιτέρω παραμονής στο Νοσοκομείο μπορείτε να αποχωρήσετε αφού πρώτα καταβάλετε βάσει του ασφαλιστικού σας ταμείου το ποσό που αναλογεί στις εξετάσεις στις οποίες υποβληθήκατε.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΘΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΠ

Βεβαιώσεις για αντίγραφα ιστορικού από εξέταση στα ΤΕΠ παραδίδονται κατόπιν σχετικής αίτησης στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Υποδοχή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: 210 5831700

Χώρος Συντονισμού: 210 5831725