Δανειστική Βιβλιοθήκη για ασθενείς και συνοδούς

Η Βιβλιοθήκη, επιδιώκοντας να συμβάλει στην ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, πολιτιστική επιμόρφωση και ψυχαγωγία των ασθενών και των συνοδών, παρέχει δανειστική συλλογή λογοτεχνικών και ποικίλης ύλης βιβλίων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 210-5832386, από τις 08.00 ως τις 14.00.