ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΔΩΡΕΑ Ι.Σ.Ν.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος της Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΠΓΝ Αττικόν, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός γραμμικού επιταχυντή καθώς και τη μελέτη και την κατασκευή ενός θωρακισμένου θαλάμου (Bunker) για την τοποθέτησή του.

Ο νέος αυτός υπερσύγχρονος εξοπλισμός ακτινοθεραπείας, που βρίσκεται πλέον σε κλινική λειτουργία, έχει τη δυνατότητα εφαρμογής των κάτωθι τεχνικών:

1. Τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D conformal radiotherapy)

2. Απεικονιστικά καθοδηγούμενης δέσμης ακτινοθεραπείας (Image guided radiotherapy, IGRT)

3. Ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης δέσμης (Intensity Modulated Radiotherapy, IMRT)

4. Ογκομετρικής τοξοειδούς ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης δέσμης (VMAT)

5. Στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας (Stereotactic Radiotherapy)

Το δεύτερο τμήμα της Δωρεάς, που συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κλινική λειτουργία ενός ακόμα, παρεμφερή τύπου γραμμικού επιταχυντή, την διαμόρφωση και θωράκιση του υπάρχοντος χώρου εγκατάστασης καθώς και την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος γραμμικού επιταχυντή, αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Με την ολοκλήρωση της Δωρεάς η Μονάδα Ακτινοθεραπείας του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας, αναβαθμίζεται ουσιαστικά και θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως εξοπλισμένο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο με τρία μηχανήματα, στα οποία ενσωματώνονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές Ακτινοθεραπείας.

Το γεγονός αυτό θα αυξήσει τον αριθμό των εκτελούμενων θεραπευτικών πράξεων, με παράλληλη μείωση του χρόνου αναμονής και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης θεραπείας, σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.

 Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Δραγώνας

 

01.jpg 18.jpg 43.jpg

45.jpg 50.jpg 55.jpg

60.jpg