Δελτίο Τύπου σχετικά με ΣΟΧ1/2019

Η Διοίκηση του ΠΓΝ Αττικόν ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων της σύμβασης ΣΟΧ1/2019, για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και έχουν ήδη υπογραφεί τριάντα εννέα (39) ατομικές συμβάσεις, διάρκειας ενός (1) έτους

 

Η ενέργεια αυτή θα επιφέρει εξοικονόμηση της τάξεως των 200.000,00€ ετησίως, ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Νοσοκομείου.
Πέραν όμως του σημαντικού δημοσιονομικού οφέλους, οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν καλύτερων συνθηκών εργασίας, με σημαντικά βελτιωμένες αποδοχές και χωρίς καμία αβεβαιότητα για την πληρωμή των δεδουλευμένων τους.

Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Δραγώνας


 

Δελτίο Τύπου