Κατασκευαστικό ιστορικό

Το νοσοκομείο κτίσθηκε σε οικόπεδο του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου (ΚΕΔΒ), το οποίο είχε μέγεθος 105.647 τ.μ. Αποφασίσθηκε να παραχωρηθεί το 1990, από τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ι. Βαρβιτσιώτη. Η παραχώρηση έγινε τελικά το 1994 με τα εξής δικαιολογητικά: παραχωρητήρια ΑΒΚ 2530 και 2532 ΚΕΔ/8-9-94, Υπουργικό έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. Ε1/1245 (η θέση κρίθηκε ως κατάλληλη και από μελέτη του ΑΣΔΑ). Η πρώτη ένταξη σε Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) έγινε το 1993 (υπουργία Δ. Σιούφα). Με την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.2565/Φ.14/133/16-3-93 Υπουργική Απόφαση ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία νοσηλευτικών μονάδων του δημοσίου (ΔΕΠΑΝΟΜ) η διαδικασία μελέτης, κατασκευής, προμήθειας και εγκατάστασης του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Η οριστική ένταξη στο Β΄ ΚΠΣ έγινε επί υπουργίας Δ. Κρεμαστινού το 1994. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ στην ιταλική εταιρεία INSO. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 24 δις. δρχ. και προγραμματιζόταν να παραδοθεί σε 4,5 χρόνια. Στις 21/6/1995 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος από τους συναρμόδιους υπουργούς Υγείας Δ. Κρεμαστινό και Παιδείας κ. Γ. Παπανδρέου. Το 2000 όπου ήταν και το συμβατικό έτος ολοκλήρωσης έγινε έγκριση πρόσθετων κονδυλίων από το Γ' ΚΠΣ ύψους 4.500.000 €. Το συνολικό κόστος κατασκευής του νοσοκομείου προσέγγισε τα 28.500.000 €.

Με την υπ' αριθμ. ΔΥ8γ/οια1973/18-5-2000 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας προς την ΚΕΔ, παραχωρήθηκε έκταση 12.672 τ.μ. προς την Ιατρική Σχολή Αθηνών για ανέγερση πρόσθετου κτιρίου (σχετική μελέτη). Με Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου, που ελήφθη κατά την Συνεδρίαση της 6/2/2001, προτάθηκε η αλλαγή θέσεως του νέου ανεγειρόμενου κτιρίου στο πίσω - βορειοανατολικό μέρος του συγκροτήματος (οριστική απόφαση Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας).